Главная » Статьи » Мои статьи

Надання доступу працівникам СБУ на ознайомлення з документацією та договорами, які стосуються державних закупівель

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Положеннями п.3 ч.1 ст. 25 Закону України «Про Службу безпеки України» передбачено, що Службі безпеки України, її органам і співробітникам для виконання покладених на них обов’язків надано право одержувати на письмовий запит керівника відповідного органу Служби безпеки України від міністерств, державних комітетів, інших відомств, підприємств, установ, організацій, військових частин, громадян та їх об’єднань дані і відомості, необхідні для забезпечення державної безпеки України, а також користуватись з цією метою службовою документацією і звітністю.

У разі проведення заходів щодо боротьби з тероризмом і фінансуванням терористичної діяльності Служба безпеки України, її органи і співробітники мають також право одержувати в установленому законом порядку на письмову вимогу керівника органу або оперативного підрозділу Служби безпеки України від органів доходів і зборів, фінансових та інших установ, підприємств, організацій (незалежно від форми власності) інформацію і документи про операції, стан рахунків і руху коштів на них за конкретний проміжок часу (з розшифруванням сум, дати призначення та контрагента платежу), вклади, внутрішньо- та зовнішньоекономічні угоди, а також завірені копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок конкретної юридичної або фізичної особи. Такі документи та інформація повинні бути подані негайно, а якщо це неможливо – не пізніш як протягом 10 діб (п. 1 ч. 2 ст. 25 Закону України «Про Службу безпеки України»).

При проведенні контррозвідувальної діяльності органи, підрозділи та співробітники СБУ реалізують свої повноваження за наявності підстав, передбачених ст. 6 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність», в рамках заведеної контррозвідувальної справи (ч. 6 ст. 8 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність»).

Законодавство України визначає лише такі підстави і вимоги до форми запитів, відповідно до яких органи, підрозділи і співробітники СБУ мають право витребовувати відомості та документальні матеріали:

- при здійсненні заходів із забезпечення державної безпеки та боротьби з тероризмом і фінансуванням терористичної діяльності (п. 3 ч. 1 і п. 1 ч. 2 ст. 25 Закону України «Про Службу безпеки України»), а також при здійсненні заходів боротьби з організованою злочинністю спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ (п/п. “б” п. 2 ст. 12 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю») – письмова форма запиту;

- при здійсненні оперативно-розшукової діяльності (п. 4 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність») – ухвала слідчого судді;

- при здійсненні контррозвідувальної діяльності (п. 5 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність»), а також при здійсненні досудового розслідування в рамках кримінального провадження (ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України) – форма запиту не визначена, практика реалізації вказаних повноважень свідчить про застосування письмової форми запитів;

- у провадженнях про адміністративні правопорушення, у т.ч. пов’язані з корупційними проявами, порушеннями законодавства про державну таємницю тощо (п. 3 і п. 4-1 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про Службу безпеки України») – письмова форма запиту.

Посилання у запитах на вищезазначені норми чинного законодавства, що передбачають відповідне право органів і підрозділів СБУ, є обов’язковим. Вказана право ва позиція викладене на офіційному веб-сайті Служби Безпеки України http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=134136&cat_id=134135.

Найчастіше листи представників СБУ не містять посилання на те, з якими саме документами бажають ознайомитись представники служби, а саме: яка тендерна документація, які договори на закупівлі товарів та послуг.

Згідно ст. 8 Закону України «Про Службу безпеки України» державні органи, підприємства, установи, організації та посадові особи мають сприяти Службі безпеки України у виконанні покладених на неї завдань. 

При цьому, ст. 7 Закону України «Про здійснення державних закупівель» встановлено заборону на втручання у проведення процедур закупівель органів, які уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель.

Статтею 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель» передбачено, що Замовник безоплатно подає для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом, інформацію про закупівлю.

Водночас, Законом України «Про відкритість використання публічних коштів» встановлено обов’язок розпорядників бюджетних коштів оприлюднювати інформацію про використання публічних коштів місцевих бюджетів, яка має містити такі відомості: розпорядник (одержувач) бюджетних коштів (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника); головний розпорядник бюджетних коштів (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника); обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період - всього та в розрізі бюджетних програм; обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період - всього та в розрізі бюджетних програм (при цьому зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень щодо коштів спеціального фонду бюджету); інформація про укладені за звітний період договори (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, строк дії договору); інформація про стан виконання  договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, які є їх невід’ємною частиною (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності) та інш.

Також, необхідно звернути увагу на те, що в порядку, визначеному частиною 2 ст. 27 Закону України «Про здійснення державних закупівель» до участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Частиною 3 цієї статті встановлено, що на вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій цієї статті, замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Категория: Мои статьи | Добавил: Elena_Zatvornitskaya (03.02.2016) | Автор: О.М.Затворницька
Просмотров: 481 | Теги: сбу, Закупівлі, юридические услуги, доступ, ЮРКОНСАЛТИНГ ГРУП | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
avatar