Главная » Статьи » Образцы заявлений

Зразок заяви про встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території України

Жовтневий районний суд

м. Маріуполя

пр. Металургів, 31,

м. Маріуполь, 87500

Заявник:                               Іванова Тетяна Михайлівна

пр. Будівельників, 4а

м.Маріуполь, 87500

Контактний телефон:

 

Зацікавлена особа:               Маріупольська міська рада

пр. Миру, 70

м.Маріуполь, 87500

 

 

 

 

ЗАЯВА

про встановлення факту, що має юридичне значення

 

Відповідно до ст. 256 ЦПК України суд розглядає справи про встановлення фактів, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Пунктами 7, 8 частини  1 статті 256 ЦПК України встановлено, що суд розглядає справи про встановлення факту: народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження; смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті, а також інші факти, що мають юридичне значення. Перелік юридичних фактів, що підлягають встановленню в судовому порядку, наводиться у ст. 256 ЦПК і не є вичерпним. У судовому порядку можуть бути встановлені й інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не передбачено іншого порядку їх встановлення, зокрема встановлення факту батьківства, володіння будинком на праві власності тощо.

Відповідно до 257¹ ЦК України заява про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними представниками дитини до будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника.

Поняття тимчасово окупованої території України визначено Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та характеризує її, як невід’ємну частину території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.

Положеннями ст. 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» встановлено, що ля цілей цього Закону тимчасово окупованою територією визначається:

1) сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій;

2) внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України;

3) повітряний простір над територіями, зазначеними у пунктах 1 і 2 цієї частини.

Відповідно до копії паспорта ОСОБИ 1 (копії свідоцтва про народження або інших документів) ОСОБА 1 є мені чоловіком (дружиною або іншим родичем).

ОСОБА 1 народилась______(дата та місце народження). Батьком ОСОБИ 1 є___________. Матір’ю ОСОБИ 1 є_____________.

В результаті проведення бойових дій на тимчасово окупованій території, а саме____________(населений пункт) ОСОБА 1 загинула внаслідок _________(хвороби, поранення або з інших підстав).

Вказані обставини підтверджуються доказами та/або свідченнями свідків.

Відповідно до ч. 2 ст. 257¹ ЦПК України справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.234, 235, 256, 257¹, 258 ЦПК України, Постановою Пленуму ВСУ від 31.03.95 №5 Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України N 15 від 25.05.98,

ПРОШУ:

 

1. Встановити факт народження (або смерті) ОСОБИ 1 на тимчасово окупованій території України, а саме у ____________(населений пункт).

 

 

«____»__________________                                                                  ______________________

 

 

Додатки:копія Паспорту, ІНПП заявника,

(примітка. До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення втрачених документів)

 

Прийнято Закон «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України», яким доповнено Цивільний процесуальний кодекс України статтею 257¹.

Категория: Образцы заявлений | Добавил: lexi77 (25.02.2016)
Просмотров: 3270 | Теги: ЮРКОНСАЛТИНГ ГРУП, юридические услуги | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar